HSH videobibliotek
English English

Kildehenvisninger: Keiserens nye klær, eller ba...

  • There are no associated files

Kildehenvisninger: Keiserens nye klær, eller bare til besvær?

Kildehenvisninger: Keiserens nye klær, eller bare til besvær?

Seminaret vil være nyttig både for deg som forsker og for deg som veileder studenter.

Foredragsholder: Ole Bjørn Rekdal fra Høgskolen i Bergen


Embed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Martin Olav Risvold
Views: 40
Date Added: 14 Apr 2016
More In: Kurs/Konf åpent
Duration: 02:10:58
Quality:

Related Media