HSH videobibliotek
English English

Svalbard

  • There are no associated files

Svalbard

Vi blir kort med en nautikkstudent ved Høgskolen Stord/Haugesund til Svalbard hvor hun forteller litt om hva hun opplever på dette toktet, både av natur og fag.

Tags:   Utdanning 

Embed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: HML Administrator 
Views: 695
Date Added: 14 Mar 2013
More In: Informasjon
Duration: 00:01:16
Quality: