HSH videobibliotek
English English

Tallship

  • There are no associated files

Tallship

Vi blir kort med en nautikkstudent ved Høgskolen Stord/Haugesund på tokt med seilskip. Han forteller om hvor tøffe og lærerrike de fire ukene som ekte sjømann var, men også om hvor flott kameratskap de hadde på turen.

Tags:   Nautikk 

Embed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: HML Administrator 
Views: 682
Date Added: 14 Mar 2013
More In: Informasjon
Duration: 00:01:42
Quality: