HSH videobibliotek
English English

Studietilbud 2013/2014

  • There are no associated files

Studietilbud 2013/2014

Kort film som forteller litt om studietilbudet ved Høgskolen Stord/Haugesund, studiestedene og studentmiljøet.

Embed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: HML Administrator 
Views: 722
Date Added: 14 Mar 2013
More In: Informasjon
Duration: 00:02:17
Quality:

Related Media

>><<